פרוטוקול מספר מכרז שם מכרז תאריך סגירה זוכה
דוגמא דוגמא דוגמא דוגמא דוגמא
1.2019